Siesta -terassiarvonnan säännöt

1. Järjestäjä 

Siesta Group Oy, Piitie 1 01510 Vantaa (Jäljempänä Siesta” tai ”Järjestäjä”) 

2. Kilpailuaika 

Kilpailuaika on 1.1.2021 – 31.12.2021. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Postitse toimitetut osallistumiset hyväksytään 31.12.2021 asti. Arvonta suoritetaan 10.1.2022. 

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joille on Siestan toimesta tehty suunnittelukäynti vuoden 2021 aikana. Kilpailuun ei kuitenkaan voi osallistua Siestan ja jälleenmyyjien työntekijät. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Kilpailuun voi osallistua jättämällä yhteystiedot internetissä osoitteessa www.siesta.fi, soittamalla numeroon 010 3273300 tai palauttamalla kilpailulipukkeen, joita on saatavissa Siestan lehti-ilmoituksissa tai markkinointikirjeissä.

4. Palkinto ja sen arvonta 

Kilpailun palkintona on 5.000 euron terassilahjakortti kilpailun voittajan valitsemiin Siestan lasiterassituotteisiin ja palveluihin. Lahjakortin arvon voi käyttää Siestan tuotteisiin ja palveluihin, johon sisältyy asennustyötä. Jos kilpailun voittajan valitseman tuotteen, asennuksen ja palvelun hinta jää alle palkintosumman, ei erotusta tällöin hyvitetä. Terassin rakennuskustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista Siestan voimassa olevan hinnastohinnan mukaan. Terassituotteiden ja palveluiden hinnoittelu tapahtuu Siestan voimassa olevan hinnastohinnan mukaisesti, eikä tuotteisiin ja palveluihin voi käyttää tai yhdistää mahdollisia aikaisempia tarjouksia tai Siestan kampanjaetuja.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus 

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan myös www.siesta.fi -nettisivuilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten kohteen mittaamisesta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 15.8.2022, jonka jälkeen Järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

7. Arpajaisvero ja muut kustannukset 

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista Suomessa. 

8. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto 

Mikäli voittaja on ostanut kilpailuaikana tuotteita Siestalta, hyvitetään kauppasumman hinnastohinnasta 5.000 euroa. Mikäli asiakas on hyödyntänyt ostaessaan kampanjaetua tai tarjouskampanjaa, niin kampanjahinnan ja lahjakortin yhteenlaskettu hintaetu voi olla enintään 5.000 euroa. 

Kilpailuaikana ostetun lasiterassitilauksen jälkikäteen tehtävä enimmäishyvitys ei voi olla ostetun lasiterassin kauppasummaa suurempi rahamäärä. Kauppahinnan hyvitys ei koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä Siesta -lasiterassitilauksia. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi, tarvikkeina toimitettaviksi materiaaleiksi tai muuhun tavaraan.

9. Lahjakortin luovuttaminen tai siirtäminen edelleen

 

Lahjakorttia ei voi luovuttaa tai antaa kolmannelle osapuolelle.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. 

 

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.