Siesta -arvonnan säännöt -Suomela

1. Järjestäjä ja Palkinnon toimittaja

Suomela.fi (Jäljempänä Suomela” tai ”Järjestäjä") 

Siesta Group Oy, Piitie 1 01510 Vantaa (Jäljempänä Siesta” tai ”Palkinnon toimittaja”) 

2. Kilpailuaika 

Kilpailuaika on Järjestäjän erikseen määrittelemä aikaväli, josta ja jonka määrittelemisestä vastaa yksinään Suomela. Määritellyn aikavälin jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä.  

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat osallistuneet arvontaan Järjestäjän ohjeiden mukaisesti kilpailuaikana. Kilpailuun ei kuitenkaan voi osallistua Siestan ja jälleenmyyjien työntekijät.

Kilpailuun voi osallistua Järjestäjän sivuillaan määrittelemien erillisten ohjeiden mukaisesti.

4. Palkinto ja sen arvonta 

Kilpailun palkintona on 500 euron terassilahjakortti kilpailun voittajan valitsemiin Siestan lasiterassituotteisiin. Lahjakortin arvon voi käyttää Siestan tuotteisiin tai muihin palveluihin, kuten asennukseen. Lahjakortilla ei voi lunastaa kuitenkaan itsenäisiä rakennusmateriaaleja, kuten alumiinia, lasia tai terassilautaa. Jos kilpailun voittajan valitseman Siesta -tuotteen tai palvelun hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Terassinrakennuskustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Terassituotteiden ja palveluiden hinnoittelu tapahtuu Siestan normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti eikä tuotteisiin voi käyttää mahdollisia Siestan kamppanjaetuja.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus 

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan myös Suomela -nettisivuilla. Järjestäjä toimittaa voittajan tiedot Palkinnon toimittajalle, joka sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten kohteen mahdollisesta mittaamisesta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 6kk (kuusi kuukautta) arvonnan tapahduttua, jonka jälkeen Palkinnon toimittajalla ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä Palkinnon toimitajan toimesta muihin kuin palkinnon luovuttamistarkoituksiin.

6. Järjestäjän ja Palkinnon toimittajan vastuu 

Järjestäjä tai Palkinnon luovuttaja eivät ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän ja Palkinnon luovuttajan kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja Palkinnon luovuttajan, sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

7. Arpajaisvero ja muut kustannukset 

Palkinnon luovuttaja sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Palkinnon luovuttaja vastaa palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista Suomessa. 

8. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto 

Mikäli voittaja on ostanut kilpailuaikana/palkinnon toimitusaikana tuotteita Siestalta, hyvitetään kauppasummasta 500 euroa, kuitenkin korkeintaan kilpailuaikana ostetun kauppasumman määrä. Kauppahinnan hyvitys ei koske kilpailuajan/palkinnon luovuttamisajan ulkopuolella tehtyjä Siesta -lasiterassitilauksia. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan, kuten itsenäisiin rakennusmateriaaleihin.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. 

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä, sekä Plakinnon toimittajan ehtoja. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.