Porin Asuntomessut -lippuarvonnan säännöt

1. Järjestäjä 

Siesta Group Oy, Piitie 1 01510 Vantaa (Jäljempänä Siesta” tai ”Järjestäjä”) 

2. Kilpailuaika 

Kilpailuaika on 1.7.2018 – 24.7.2018. 

3. Kilpailuun osallistuminen

Porin asuntomessut 2018 -lippujen arvontaan voi osallistua 1.7. - 24.7.2018 välisenä aikana kommentoimalla Facebookissa ja Instagrammissa julkaistua kilpailujulkaisukuvaa. Arvontaan osallistutaan kertomalla miksi ja kenet arvontaan osallistuja haluaisi ottaa mukaansa Porin Asuntomessuille (henkilöitä ei ole pakko nimetä; yleisnimitykset, kuten "ystävä" tai "äiti" riittävät). Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet 

Arvomme viikoittain, joka tiistai 1.-24.7. välisenä aikana, 2 kappaletta Porin Asuntomessujen sähköisiä lippuja. 

4. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus 

Voitosta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Voittajan etunimi voidaan julkaista myös Siestan Facebook ja Instagram- tileillä, sekä Siesta.fi -sivustolla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten sähköpostitoimituksesta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään kolme päivää kunkin arvonnan jälkeen, jonka jälkeen Järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Palkinnot luovutetaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Palkinnon luovuttaminen edellyttää, että osallistuja kuultuaan voitosta, toimittaa toimivan sähköpostiosoitteen Järjestäjälle palkinnon luovuttamistarkoitusta varten.  Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin palkinnon luovuttamistarkoitukseen.

5. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

6. Arpajaisvero ja muut kustannukset 

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista Suomessa. 

7. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto 

 Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. 

 

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.